Assistant Accountant

Assistant Accountant

Het takenpakket van een Assistant Accountant

De Assistant Accountant is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de volledige boekhouding en rapporteert aan de Accounting Manager. Hij of zij…

  • boekt en controleert bankverrichtingen, aankoop- en verkoopfacturen en onkostennota's
  • bereidt een betalingsbatch voor
  • draagt zorg voor crediteuren- en debiteurenadministratie
  • stelt btw-aangiften op in INTERVAT, Intracom,...
  • stelt btw-lijsten en intrastat rapportages op
  • maakt accounts consistent

Wiki wordlist