Chief Accountant

Chief Accountant

Het takenpakket van een Chief Accountant

De Chief Accountant is verantwoordelijk voor het opvolgen, afstemmen en analyseren van balansposten en rapporteert aan de Finance Manager. Hij of zij…

  • controleert de betalingen en overlopende posten 
  • bereidt de financiële overzichten voor en beoordeelt deze
  • ondersteunt de interne en externe audit 
  • geeft ad hoc accountingsadvies 
  • definieert en implementeert de procedures voor financieel beheer

Om de maandelijkse rapportage voor te bereiden, verstrekt de Chief Accountant financiële informatie. Zaken die moeten gebeuren: 

  • coördinatie van de financiële rapportering
  • het budget voorbereiden en beoordelen samen met het management
  • toezicht houden op de financiële positie van het bedrijf en het resultaat

Wiki wordlist