Financial Controlling Manager

Financial Controlling Manager

Het takenpakket van een Financial Controlling Manager

De Financial Controlling Manager beheert de zakelijke en financiële controles en rapporteert aan de CFO. Hij of zij handelt als projectleider in financiële projecten om de financiële systemen te optimaliseren. Hij of zij...

  • houdt toezicht op de maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse rapporten en het budget
  • controleert de kasstromen 
  • beheert de interne audits 
  • integreert de acquisities en volgt die op 


Wiki wordlist