Senior Accountant

Senior Accountant

Het takenpakket van een Senior Accountant

De Senior Accountant is verantwoordelijk voor het opvolgen, afstemmen en analyseren van de balansposten en rapporteert aan de Finance en Controlling Manager. Hij of zij…

  • bereidt de maandelijkse en jaarlijkse afsluiting voor en beoordeelt ze
  • bereidt financiële overzichten voor 
  • houdt toezicht op belastingaangiften 
  • ondersteunt de interne en externe audit

Om de maandelijkse rapportage voor te bereiden, verstrekt de Senior Accountant financiële informatie. Zaken die moeten gebeuren:

  • voorbereiding van het financiële rapportagebestand
  • monitoring en controle van de winstgevendheid en kaspositie
  • opvolgen van het budget en de forecast 

Wiki wordlist