De impact van corona op de financiële functie volgens CFO magazine

Nieuws

Wat is de impact van corona en de lockdown op de financiële functies in uw bedrijf? Peter de Roeck (CFO) vroeg het aan honderd CFO’s en schreef er een artikel over in CFO Magazine.

corona

Er wordt gekeken naar de gevolgen van corona op de omzet, kosten, cashpositie, cashplanning, forecasting, kredieten, debiteurenrisico en organisatie van de finance functie. Wij hebben het CFO-artikel gelezen en kort voor je samengevat.

Omzet, kosten en cashpositie tijdens corona

37% van de ondervraagden verwacht 30% omzetverlies of zelfs meer. Het valt op dat er negatievere verwachtingen zijn over de impact van corona op de omzet in vergelijking met de impact op de kosten. Dat kan zijn omdat de kosten van extra maatregelen en lage productiviteit mogelijk pas zichtbaar zijn bij het heropstarten van het bedrijf.

Bij de vraag naar de impact van corona op de cashpositie werd gewerkt met een score van 0-10, waarbij 0 = geen impact en 10 = veel impact. Er wordt gemiddeld een score van 5,5/10, een ‘medium’ impact, gegeven op de impact van corona op de cashpositie. Een score van hoger dan 7/10, wat dus een ‘grote’ impact is, wordt door 37% gegeven. Nog een opvallend cijfer is dat 61,45% een grote impact verwacht in de toekomst. Dat kan te maken hebben met angst voor slechte debiteuren.

Cashplanning en forecasting

Om een goede cashflow forecast te bekomen moet je een duidelijk overzicht hebben van de actuele situatie. Meer dan 92,7% zegt een gedetailleerd inzicht te hebben in de cashsituatie. Als er wordt gevraagd naar de mate waarin een adequate cashflow forecast aanwezig is, komen we op een gemiddelde score van 7/10 uit. Ondanks dat dit een zeer goed resultaat is, zeggen de cijfers iets anders. Na een cijferanalyse bleek dat meer dan één vierde daar niet aan voldoet. 11% van de bedrijven heeft zelfs helemaal geen cashflow forecast.

“Een state of art cashflow forecast dekt een periode van drie maanden, waarbij de eerste maand een detail per week heeft. De updatefrequentie is dan wekelijks.” (Peter de Roeck, 2020)

Een kleine 28% dekt een periode van 3 maanden en maar de helft van de bedrijven heeft de periode herzien sinds de coronacrisis, terwijl dat eigenlijk moet gebeuren bij 70% van de bedrijven.

Excel blijft populairste tool

Ondanks het grote aanbod aan tools blijft Excel de populairste tool voor dit proces omdat het ‘goedkoop’ en ‘flexibel’ is. Men verwacht na corona een versnelde digitalisering. Nochtans ligt de conclusie van een goede cashflow forecast niet bij de juiste tool, maar wel bij de communicatie tussen alle geledingen van het bedrijf, met centraal de finance afdeling natuurlijk. Momenteel gebeurt dit voornamelijk door de treasurer alleen.

Cashflow forecasting zal na de coronacrisis een onderdeel worden van managementrapportering. Cashflow forecast staat op het punt om een echt managementinstrument te worden, maar dat zal pas duidelijk zijn in een opvolgsurvey van CFO Magazine.

Kredieten, bankrelatie en debiteurenrisico

Overbruggingskredieten & covenanten

De meerderheid van de CFO’s zegt geen overbruggingskredieten nodig te hebben en als ze die nodig zouden hebben, verwachten ze die te krijgen van de banken. Degene die wel de impact voelt, heeft ook schrik voor de covenanten. Zo’n 22% denkt dat de banken de covenanten zullen herzien, maar na gesprek met de bankiers blijkt dat ze kiezen voor een betere opvolging en dus niet perse voor een review.

Wanbetalingen

De vrees voor wanbetalingen blijkt mee te vallen. Er wordt op dit moment ook weinig betalingsuitstel gevraagd. Wat wel opvalt, is dat slechts één op drie bedrijven kredietverzekerd is. 80% van de bedrijven die verzekerd zijn verwacht een minimale impact. 36,6% van de niet-verzekerde bedrijven verwacht een impact van 0-5% meer verlies aan onbetaalde facturen.

Organisatie van de finance functie

Er wordt verwacht dat digitalisering versnelt en dat er ongetwijfeld een herziening volgt van optimalisering van processen, functies en rollen, maar ook dit zal pas blijken bij een vervolgsurvey na de coronacrisis.

Wat verwachten de bedrijven?

  • meer telewerken (63,86%)
  • versnelde digitalisering en gebruik van RPA in finance (39,76%)
  • nieuwe communicatievormen tussen verschillende afdelingen (36,14%)

Tot slot, 56,63% van de bedrijven heeft geen medewerkers in de finance functie technisch werkloos gemaakt, 37,35% wel.

Ine heeft een ruime ervaring in rekrutering en staffing van financiële en commerciële professionals en wordt door vele CFO's en CEO's erkend om haar transparante werking en open communicatie.

Leer mij kennen

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief

Volg ons

Volg ons LinkedIn pagina voor bedrijven