Weet jij wat je moet doen als je een cv ontvangt?

Nieuws

Het afgelopen jaar kon je geen krant, geen sociaal mediakanaal of geen e-mail openen of er kwam wel ergens het woord GDPR, Privacy of AVG in voor. De kansen om geïnformeerd te worden, waren dus talrijk aanwezig. Toch blijkt dat het nog steeds niet voor iedereen duidelijk is hoe de vork aan de steel zit. Weet jij wat je moet doen om GDPR-proof te zijn wanneer je( via een tussenpartner zoals Ufinity) een cv ontvangt?

De Rol van Ufinity

Wanneer Ufinity op zoek gaat naar kandidaten, hen screent, uitnodigt en hun gegevens opslaat in haar database, fungeert zij als verwerkingsverantwoordelijke. Wat houdt dat in? Ufinity…

  • bepaalt welke gegevens opgeslagen worden en voor welk doel;
  • kan verwerkers inschakelen, maar blijft eindverantwoordelijk;
  • moet melding doen bij Autoriteit Persoonsgegevens bij bepaalde datalekken;
  • hoort een dataregister aan te leggen;
  • moet een verwerkingsovereenkomst opstellen met de verwerker;
  • moet antwoord geven aan betrokkenen bij uitvraag gegevens.

Jouw rol als Hiring Manager?

Vanaf het moment dat jij, van bijvoorbeeld Ufinity, het cv van een kandidaat voor een bepaalde functie ontvangt, word jij – als Hiring Manager – de verwerker. Ufinity blijft verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de kandidaat.

De rol voor jou als verwerker? De verwerker…

  • is diegene die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht, en op schriftelijke instructie, van de verwerkingsverantwoordelijke;
  • dient de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen o.a. verlies;
  • moet waarborgen dat de personen (zoals o.a. werknemers, freelancers etc.) waarop jij, als verwerker, beroep doet om de gegevens te verwerken, gehouden zijn de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen door dit in de arbeidsovereenkomst en/of freelanceovereenkomst te vermelden;
  • moet zorgen dat de personen, waarop jij als verwerker beroep doet, een zorgplicht opgelegd krijgen. Dit betekent dat jij, als verwerker, de verwerkingsverantwoordelijke bijstaat wanneer zij bv. verzoeken van betrokkenen (kandidaten) ontvangt of wanneer er sprake is van een datalek…

Lang verhaal kort

Wat jij als verwerker moet doen wanneer je via Ufinity een cv van een potentiële kandidaat voor de openstaande vacature in jouw bedrijf binnenkrijgt? Dit alles staat samengevat in (onze) verwerkersovereenkomst die deeluitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst die er tussen Ufinity en het bedrijf, met jou als Hiring Manager, bestaat.

Met trots kunnen we zeggen dat Ufinity op dit moment 85% GDPR-proof zijn. “En wat dan met die overige 15%?”, kan je je afvragen. Wel, nobody is perfect! En vergeet ook de grijze zone niet waar zelfs de Privacycommissie nog niet over uit is.

Sharing is caring, dus… benieuwd naar hoe we bij Ufinity GDPR-proof werden? Onze collega Stefanie kan je er alles over vertellen!

Hanne is onze creatieve duizendpoot. Out-of-the box gaan voelt niet als een opdracht, integendeel, er in blijven daarentegen is een stuk moeilijker. En als er nu iemand is die écht gelooft dat sharing caring is, dan is zij het wel.

Leer mij kennen