Productie Controller

Productie Controller

Het takenpakket van een Productie Controller

De Productie Controller fungeert als schakel tussen operationele en financiële diensten. Hij of zij…

 • ondersteunt als tussenpersoon beslissingsprocessen
 • ziet er op toe dat beslissingen, wijzigingen en commerciële events weerspiegeld worden in de rapportering

De Productie Controller daagt plantmanagers uit de correcte beslissingen te nemen. Hij of zij…

 • identificeert en communiceert financiële risico’s
 • stelt met zijn of haar analyses het management in staat om productieactiviteiten en rendabiliteit te optimaliseren

De Productie Controller volgt financiële projecten op. Hij of zij…

 • analyseert de resultaten ten opzichte van vorige boekjaren
 • toetst de resultaten van vorige boekjaren af aan de doelstellingen en het strategisch plan

Het profiel van een Productie Controller

 • Master in een economische richting
 • 7 tot 10 jaar ervaring in een controllingfunctie
 • kennis van MS Office en BI-systemen
 • ervaring binnen dienstverlenende of productieomgeving
 • goede kennis van financiële businessmodellen

Het brutoloon van een Productie Controller varieert gemiddeld tussen 3750 en 10 000 euro naargelang de ervaring en leeftijd. 

Wiki woordenlijst