Controller Expert a.i.

Regio:

KONTICH

Organisatie:

In overeenstemming met de algemene strategie van de onderneming en het regelgevend kader draag je bij tot het optimaliseren van de beheersprincipes (procedure, werkmethodes, tools, ...) op organisatorisch en economisch vlak.

Anderzijds sta je in voor het verzamelen, controleren, analyseren, interpreteren en ter beschikking stellen van de economische informatie/documenten om het ondernemingsbeleid dat gevoerd wordt te ondersteunen.

Functie:

 • Je concipieert en implementeert de beheersprincipes voor de groep (procedures, werkmethodes, tools, beheersreportings, ...).
 • Je werkt het budget uit en licht de budgettaire uitdagingen van de groep aan de verschillende diensten toe en je verzamelt, controleert en consolideert de cijfergegevens die de onderneming voorbereidt. 
 • Je voert de directe budgettaire controle uit voor verschillende diensten van de operationele departementen van de directie Customers, Markets and Systems. Het gaat meer in het bijzonder over de opvolging van de Ancillary Services, Balancing mechanism,…
 • Je zorgt voor de periodieke verspreiding van de beheersverslagen aan de managers en directeurs. Je identificeert en analyseert de oorzaken van afwijkingen tussen de realiteit en het budget en stelt correctieve maatregelen voor. Je zorgt voor periodieke updates van de jaareindevooruitzichten. 
 • Je staat in voor het voorbereiden en opstellen van de rapporten bestemd voor de regulator teneinde aan de reglementaire verplichtingen te voldoen. 
 • Je analyseert de economische en organisatorische aspecten van de activiteiten van de groep teneinde de procedures, werkmethodes en tools te verbeteren, 
 • Je verstrekt advies op economisch en organisatorisch gebied aan de leden van het directiecomité en aan de managers met het oog op het formuleren van aanbevelingen (interpretatie van de wetgeving, van de beslissingen van de regulator, economische simulaties...). 
 • Je leidt of werkt mee aan transversale projecten.

Vereisten:

 • Je hebt een universitaire opleiding, bij voorkeur een master of Science in de economie of in het management. 
 • Meer als 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 
 • Je hebt expertkennis van wettelijke en analytische boekhouding.
 • Je hebt expertkennis van het wettelijk en regelgevend kader van de activiteiten in de energiesector of wenst die kennis te verwerven. 
 • Je hebt aanleg voor techniek (elektriciteitssector) en informatica (gebruik van applicaties zoals SAP). 
 • Je past je snel aan een nieuwe werkomgeving aan. 
 • Je geeft blijk van een analytische en kritische geest. 
 • Je kunt goed communiceren.
 • Je kunt projecten beheren en coördineren.
 • Je beheerst goed de beide landstalen en hebt ook één van beiden als moedertaal.

Aanbod:

Een tijdelijke opdracht vanaf 1 mei (of vroeger) voor minstens 6 maanden (met kans op verlenging)

Contact:

Profiel Kristof

Kristof Vandenhende

Business Manager