Perceptie vs realiteit

Perceptie vs realiteit

null

Perceptie vs realiteit

Perceptie

Velen kijken op naar externen die in verschillende bedrijven zitten om die specifieke afdeling te ondersteunen waar nodig. De perceptie die zij meestal hebben van zo'n externe consultant?

  • Zij komen en gaan wanneer ze willen;
  • ze rijden met een knappe auto naar keuze;
  • ze veranderen meteen vanalles en zijn weer weg;
  • ze kennen maar half het werk van diegene die dat al sinds jaren doet bij eenzelfde werkgever;
  • ...

We kunnen zo nog even doorgaan, maar veel liever schetsen we concreet wat de job van een consultant nu eigenlijk inhoudt.

Realiteit

Een consultant...

  • ... werkt op zelfstandige basis, meestal via een managementvennootschap, of werkt op de payroll van een intermediair zoals Ufinity. Bij die laatste optie is er sprake van een contract van onbepaalde duur.
  • ... is niet gebonden aan één organisatie om projecten te doen. Hij of zij werkt in dienst van verschillende bedrijven. Dat kan vlak bij zijn of haar woonplaats zijn, maar kan net zo goed op pakweg 73km zijn. 
  • ... leert vele bedrijven en manieren van werken kennen op relatief korte tijd. Dat maakt dat hij of zij in contact komt met verschillende bedrijfsculturen, systemen, collega's en vooral ook verschillende managementstijlen.
  • ... is flexibel naar inhoud toe. Het ene project kan een heuse uitdaging zijn, het andere kan routinematig en zelfs onder zijn of haar niveau zijn. Toch is het zo dat een consultant steeds zaken opsteekt van ieder project.
  • ... kan omgaan met verandering. Sowieso werkt hij of zij bij verschillende bedrijven en vaak om verandering door te voeren, maar ook moet hij of zij bij het eindigen van een project de verantwoordelijkheden en collega's kunnen loslaten. 

Uit het leven gegrepen

Met Ufinity hebben we intussen 8,5 jaar ervaring met het vinden van de juiste mensen, tools en coaching voor de financiële afdeling. Bovenstaande zaken zijn dan ook stuk voor stuk uit het leven gegrepen. Het verhaal van "onze Sven" is daar eveneens een goed voorbeeld van. Hij is al 3,5 jaar aan de slag bij ons aan de slag als finance project consultant. 

Getriggerd door een job als finance project consultant? Dan kan een bezoekje aan ons jobboard zeker geen kwaad.