"De collega's bij Thomas Cook zijn zich meer dan ooit bewust van Cash!"

"De collega's bij Thomas Cook zijn zich meer dan ooit bewust van Cash!"

"De collega's bij Thomas Cook zijn zich meer dan ooit bewust van Cash!"

Ufinity zorgde voor

Training & coaching

"Ufinity heeft samen met William, een van onze coaches, een concrete en pragmatische training gegeven over cash. Dit hebben we ter plaatse bij Thomas Cook gedaan, in de huisstijl van Thomas Cook en voor iedereen die met cash geconfronteerd wordt (zowel finance als non-finance).

De training bestond uit drie delen:

  1. High level financiële achtergrond van Thomas Cook
  2. Impact van management beslissingen op cash flows met een focus op working capitalmanagement
  3. Hands-on guidelines om operational cash flow te maximaliseren

De trainer in kwestie was erg goed voorbereid, samen met een aantal key-personen van Thomas Cook. Op basis daarvan werd de training opgemaakt en werden de uitnodigen verstuurd naar de business (finance en non-finance). 

Iedereen binnen Thomas Cook kon zich inschrijven, waardoor iedere afdeling deze training kon volgen. Dit leidde tot zeer interactieve en vooral concrete sessies met een open blik op gebied van aanpak voor de toekomst. 

Hieruit zijn concrete voorstellen gekomen die, na grondige analyse, in de business geïmplementeerd zullen worden zodat iedereen zijn/haar steentje kan bijdragen op gebied van Cash.

De bewustwording rond Cash is een feit geworden!