AR / AP / Assistant Accountant

AR / AP / Assistant Accountant

Het takenpakket van een AR / AP / Assistant Accountant

De AR / AP / Assistant Accountant is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de volledige boekhouding en rapporteert aan de Accounting Manager. Hij of zij…

  • boekt en controleert bankverrichtingen, aankoop- en verkoopfacturen en onkostennota's
  • bereidt een betalingsbatch voor
  • draagt zorg voor crediteuren- en debiteurenadministratie
  • stelt btw-aangiften op in INTERVAT, Intracom,...
  • stelt btw-lijsten en intrastat rapportages op
  • maakt accounts consistent

Het brutoloon van een AR/ AP / Assistant Accountant varieert gemiddeld tussen 2100 en 3300 euro naargelang de ervaring en leeftijd. 

Wiki woordenlijst