Boekhouder AZ

Boekhouder AZ

Het takenpakket van een Boekhouder AZ

Een Boekhouder AZ is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de volledige boekhouding en rapporteert aan het management team. Hij of zij…

  • boekt en controleert bankverrichtingen en aankoop- en verkoopfacturen;
  • is verantwoordelijke voor de maand- en jaarafsluitingen;
  • werkt nauw samen met corporate accounting;
  • zorgt er mee voor dat wettelijke boekhoudkundige en fiscale regels ten allen tijde gerespecteerd worden.

Het profiel van een Boekhouder AZ

  • Minstens 3 jaar ervaring in algemene boekhouding;
  • tweetalig: NL – ENG (FR is pluspunt);
  • kennis van evolutie op het gebied van boekhouding;
  • sterke helikopterblik over de organisatie. 

Wiki woordenlijst