Consolidatie Manager

Consolidatie Manager

Het takenpakket van een Consolidatie Manager

De Consolidatie Manager houdt toezicht op de maandelijkse consolidatie en rapporteert die aan het hoofdkantoor. Hij of zij…

  • herbekijkt de jaarrekeningen in BE GAAP 
  • adviseert bij het verbeteren van het consolidatieproces en interne controles

Het brutoloon van een Consolidatie Manager varieert gemiddeld tussen 5100 en 9980 euro naargelang de ervaring en leeftijd. 

Wiki woordenlijst