Externe auditor

Externe auditor

Ontdek hieronder wat een externe auditor doet, wat zijn of haar profiel is en wat hij of zij gemiddeld verdient. Ook benieuwd naar onze vacatures?

Soortgelijke functie:

Revisor

Taken:

Als externe auditor voer je een onafhankelijke controle uit op de boekhouding. Je rapporteert telkens aan de audit manager. 

  • Je controleert de jaarrekening en de financiële verslaggeving.
  • Je bent betrokken bij andere projecten zoals fusies, splitsingen, inbreng in natura, due diligence,...
  • Je bespreekt je bevindingen en geeft advies.

Profiel:

  • Master handelswetenschappen, economie (TEW) of finance.
  • Je hebt een groot analyse- en synthesevermogen. 
  • Je bent kritisch, communicatief en werkt resultaat- en oplossingsgericht. 
  • Je beheerst de Nederlands, Franse en Engelse taal goed. 
  • Volgens insights discovery heb je een overwegend blauw profiel.

Loon:

€ 2000 en € 6500 bruto naargelang ervaring, leeftijd, extralegale voordelen eigen aan de werkgever en sector. 

Benieuwd naar onze vacatures?

Wiki woordenlijst