GL-Accountant

GL-Accountant

Het takenpakket van een GL-Accountant

De GL-Accountant is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de volledige boekhouding en rapporteert aan het managementteam. Hij of zij…

 • boekt en controleert bankverrichtingen, aankoop- en verkoopfacturen en onkostennota's
 • verwerkt algemene kosten
 • bereidt een betalingsbatch voor
 • draagt zorg voor crediteuren- en debiteurenadministratie
 • is verantwoordelijk voor de maand- en jaarafsluitingen
 • werkt nauw samen met corporate accounting
 • zorgt ervoor dat de wettelijke boekhoudkundige en fiscale regels ten allen tijde gerespecteerd worden

Tijdens het maandelijkse afsluitingsproces treedt een GL-Accountant op als een echte teamplayer. Het resultaat van dat proces vormt de basis voor de interne en externe managementrapportering. Zaken die moeten gebeuren:

 • controle van transacties tussen verschillende systemen
 • analyse, afstemming en opvolging van balansposten
 • voorbereiding van de maandelijkse jaarafsluiting
 • indienen van btw-aangiften in INTERVAT, Intracom... 
 • opstellen van btw-lijsten en intrastat rapportages
 • voorbereiding van financiële rapportagedocumenten

Als GL-accountant rapporteer je aan de Accounting Manager.

Het profiel van een GL-Accountant

 • Minstens 3 jaar ervaring in algemene boekhouding
 • IAB of BIBF-statuut
 • tweetalig: NL – ENG (FR is een pluspunt)
 • kennis van evolutie op het gebied van boekhouding
 • sterke helikopterblik over de organisatie

Het brutoloon van een GL-Accountant varieert gemiddeld tussen 2500 en 3900 euro naargelang de ervaring en leeftijd. 

Wiki woordenlijst