GL-Accountant

GL-Accountant

Het takenpakket van een GL-Accountant

De GL-Accountant is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de volledige boekhouding en rapporteert aan het managementteam. Hij of zij…

  • boekt en controleert bankverrichtingen en aankoop- en verkoopfacturen;
  • is verantwoordelijk voor de maand- en jaarafsluitingen;
  • werkt nauw samen met corporate accounting;
  • zorgt ervoor dat de wettelijke boekhoudkundige en fiscale regels ten allen tijde gerespecteerd worden.

Het profiel van een GL-Accountant

  • Minstens 3 jaar ervaring in algemene boekhouding;
  • IAB of BIBF-statuut;
  • tweetalig: NL – ENG (FR is een pluspunt);
  • kennis van evolutie op het gebied van boekhouding;
  • sterke helikopterblik over de organisatie. 

Wiki woordenlijst