Productie Controller

Productie Controller

Het takenpakket van een Productie Controller

De Productie Controller fungeert als schakel tussen operationele en financiële diensten. Hij of zij…

 • ondersteunt als tussenpersoon beslissingsprocessen;
 • ziet er op toe dat beslissingen, wijzigingen en commerciële events weerspiegeld worden in de rapportering.

De Productie Controller daagt plantmanagers uit de correcte beslissingen te nemen. Hij of zij…

 • identificeert en communiceert financiële risico’s;
 • stelt met zijn of haar analyses het management in staat om productieactiviteiten en rendabiliteit te optimaliseren.

De Productie Controller volgt financiële projecten op. Hij of zij…

 • analyseert de resultaten ten opzichte van vorige boekjaren;
 • toetst de resultaten van vorige boekjaren af aan de doelstellingen en het strategisch plan.

Het profiel van een Productie Controller

 • Master in een economische richting;
 • 7 tot 10 jaar ervaring in een controllingfunctie;
 • kennis van MS Office en BI-systemen;
 • ervaring binnen dienstverlenende of productieomgeving;
 • goede kennis van financiële businessmodellen. 

Wiki woordenlijst