Consolidatie Specialist

Consolidatie Specialist

Het takenpakket van een Consolidatie Specialist

De Consolidatie Specialist voert de maandelijkse consolidatie uit en stelt die in. Hij of zij…

  • bereidt de IFRS en consolidatierichtlijnen voor en onderhoud die
  • bereidt de jaarrekening voor in BE GAAP 
  • verbetert de interne controles 
  • voert ad hoc projecten 

Het brutoloon van een Consolidatie Specialist varieert gemiddeld tussen 4500 en 11 930 euro naargelang de ervaring en leeftijd. 

Wiki woordenlijst