Vacatures voor young graduates

Onder de vleugels van Ufinity kan je gedurende x-aantal maanden proeven van een gevarieerd takenpakket binnen accounting & controlling, credit & treasury en mogelijks ook audit en M&A. En dat als betaalde Trainee! Je leert werken met een ERP-pakket.

Je wordt ingezet, actief en quasi zelfstandig, aan de basis van het financieel proces:

  • Accounting: boeken van facturen, banken en lonen; voorbereiden van de btw-aangifte; opmaken van provisies; verwerken en berekenen van prestaties; …
  • Treasury: openen van rekeningen; in orde brengen van volmachten; …
  • Credit: opvolgen van openstaande debiteuren; analyse van betalingen; …
  • Controlling: reconciliaties; rapportering; bijwonen van een budgetmeeting; voorbereiden van een oprichting; maken van ad-hoc-analyses; …
  • Audit: externe & interne audit; processen in kaart brengen & analyseren; …
  • M&A: ondersteuning bieden bij Due Diligence; waardebepaling mee berekenen; …

Sound like a plan? Dan is ons ufinitYoungsters-traineeship wellicht iets voor jou.