Koffie, een goed gesprek en… die langverwachte mindshift in finance?

Nieuws

Binnen onze sector, consultancy binnen financiële afdelingen – rekrutering en digitalisering, is er een enorme hectiek gaande. En dan hebben we het vooral over het type vragen dat we nog steeds krijgen vanuit de markt, de spreidstand die er is met de arbeidsmarkt, het non-digitale beleid en het aanbod aan transactionele functies.

Dat zich uit in:

 • Processen die niet geheel performant lopen.
 • Output qua data die niet betrouwbaar is of niet tijdig kan worden aangeleverd.
 • Vaste medewerkers die uitvallen door toenemende werkdruk, die nauwelijks vooruitgang boeken en zich vaker niet dan wel geapprecieerd voelen.

Onze conclusie: de visie binnen organisaties matcht niet altijd anno 2023.

Onze Managing Partner Ine geeft je een aantal praktijkvoorbeelden om het concreet te maken:

Voorbeeld 1

Een klant van ons werkt sinds twee jaar met een accounts payable medewerker (AP) ad interim omdat een vaste aanwerving AP quasi onvindbaar is, ook al hebben zij een sterk werkgeversmerk.

Om het operationele ad interim verhaal te kunnen loslaten, is het nodig dat dit bedrijf een analyse maakt van:

 • de opzet en implementatie van een PO Proces;
 • de consolidatie van leveranciers;
 • de uitbesteding van AP – met name de transactionele taken – naar een shared service center;
 • het aantrekken van een AP-Coördinator die:
  • een sturende rol krijgt naar het AP-team in het buitenland;
  • in nauw contact staat met het moederbedrijf voor de AP-processen;
  • complexe leveranciersdossiers zelf bekijkt en een oplossing biedt zonder aan de uitvoerende knoppen te zitten;
  • de ruimte heeft om er bijkomende groeiprocessen, zoals overnames en integraties, bij te nemen..

Welk van deze twee profielen binnen AP zal dit bedrijf het snelst kunnen vinden, denk je?

Voorbeeld 2

Onze klant met Benelux HQ in het Antwerpse is sinds een kleine 2,5 jaar aan het worstelen met het boekhoudteam:

 • Vaste collega’s met meer dan 7 jaar anciënniteit vallen uit.
 • Tijdelijke ondersteuning kan, maar zo goedkoop mogelijk en dus vaak met junior interim medewerkers.
 • Facturen worden niet tijdig ingegeven, de maandafsluit komt onder druk en de accounting manager is 80 % operationeel, boekhoudkundig en transactioneel aan het werk.
 • Als de Accounting Manager morgen ook zou wegvallen, hoe gaan dan alle boekhoudkundige verplichtingen nagekomen worden?
 • Aanwerven gebeurt hier nog steeds op de klassieke manier. Er is op vandaag nog geen beleid om structureel talent aan te werven, noch om zichzelf als werkgever te plaatsen binnen deze markt.
 • De voorbereidende taken binnen het AP-proces zijn zo repetitief dat robotisering een meerwaarde kan genereren. RPA is een dankbare oplossing om je talenten in het team intellectuele uitdaging te geven, waardoor dat talent veel langer trouw zal blijven aan jou als werkgever.

Met andere woorden: de visie waar een boekhoudteam anno 2023 zou moeten staan, is zoek en gezien de workload en het te kleine team, kan er ook tactisch en strategisch niet verder nagedacht worden.

Voorbeeld 3

Energiebedrijf met een team van drie controllers waar ontzettend veel vragen werden gesteld en rapporteringen en ad hoc analyses werden opgevraagd, gezien de gekende energiecrisis. Dat in combinatie met de dagelijkse taken, maandelijkse afsluit, opmaak budgetten en ook op privé vlak wat katjes te geselen.

Een verdere situatieschets:

 • Ad interim een controller aanwerven staat bovenaan hun agenda;
 • Excel is hun sterkste wapen, met de meest complexe sheets als gevolg, nauwelijks accurate data en het risico dat Excel de hoeveelheid data niet langer zal kunnen capteren.
 • Budgettering en planning staan in het midden van hun agenda. Ze beseffen dat de werkdruk en de huidige manier van werken niet duurzaam is.

De processen op hun buitenlands HQ stroken geenszins met die van België, waardoor de behoefte naar automatisatie, vereenvoudiging en focus op analyse in plaats van number crunching nog minstens twee jaar onbeantwoord zal blijven.

In tussentijd moeten de controllers het doen met hun Excelfiles en de toenemende werkdruk. Benieuwd hoelang zij dat zullen volhouden…

Deze drie situaties zouden we kunnen bekijken als grote problemen, maar zelf spreken we liever over mooie uitdagingen. Het is gewoon hoog tijd om dit soort taferelen van bij de basis aan te pakken en dat vooral op een positieve manier. En in de meeste gevallen is er ook wel degelijk al draagvlak:

 • Decision makers die dit soort uitdagingen inzien en willen vastnemen, krijgen als geen ander carte blanche vanuit hun directie. Bewustwording is er wel degelijk!
 • Als je de markt bekijkt zijn er anno 2023 tal van mogelijkheden om digitalisering vast te nemen zonder daar onmenselijke budgetten voor uit te trekken.
 • Talent aantrekken, aanwerven én behouden is niet anders dan investeren op dezelfde manier als investeren in je corporate brand.
 • Een uitgebreid gesprek met experten die dagelijks actief zijn in de arbeidsmarkt, die bezig zijn met de uitdagingen van financiële afdelingen en zelf de expertise hebben om sterk financieel talent aan te trekken, kost geen geld.

Mocht dat met ons – Ufinity Group – zijn, is het een tijdsinvestering met inspiratie, concrete tips en wie weet een vruchtbare samenwerking. De enige voorwaarde? De koffiemachine bij jullie mag extra zijn werk doen 😉

Dus… beste CFO, Finance Manager of sterke financial, we luisteren graag naar jouw verhaal, uitdagingen binnen je afdeling en je lange termijn visie anno 2023 – 2024.

Ine drinkt haar koffie alvast zwart, en jij?

Ine heeft een ruime ervaring in rekrutering en staffing van financiële en commerciële professionals en wordt door vele CFO's en CEO's erkend om haar transparante werking en open communicatie.

Leer mij kennen