Waarom CFO’s behoefte hebben aan efficiëntere rapportering

Nieuws

Wat hebben CFO’s nodig? Het lijkt misschien een moeilijke vraag, maar het antwoord is eenvoudig: ze hebben nood aan tools en systemen om meer strategische beslissingen te nemen en groei te bevorderen. Ontdek hieronder hoe je aan de hand van een efficiënte rapportering meer nauwkeurige gegevens en een sterker bedrijf kan bekomen. Want laten we eerlijk zijn: wie wil dat nu niet?

Veel CFO’s gebruiken rapportagesystemen die geen gecentraliseerde gegevens bevatten, wat leidt tot onnodige handmatige processen. Nochtans zijn gegevens de sleutel tot de beslissingen van CFO’s, en zonder een gecentraliseerd systeem dat hen in staat stelt die gegevens te raadplegen, kunnen ze geen strategische keuzes maken, stelt onze business unit Numlix (expert in het vereenvoudigen van de planningscirkel & het elimineren van spreadsheetprocessen door middel van rapporteringstools).

Naarmate de datapools groter worden en de vraag naar data gestuurde inzichten toeneemt, zullen CFO’s deze toename niet zomaar aan hun kunnen laten voorbijgaan. Om te voldoen aan de eisen van een steeds meer gegevens gecentraliseerde omgeving moeten CFO’s overwegen een efficiënter rapportagesysteem te implementeren.

Obstakels voor efficiënte rapportage

Rapporteren

CFO’s worden bij de implementatie van efficiënte rapportagesystemen geconfronteerd met 2 zaken: gebruiksvriendelijkheid en acceptatie. Deze zijn de laatste jaren belangrijker geworden naarmate er meer tools zijn gekomen die om de aandacht van het management strijden.

Veel bedrijven hebben hun (financiële) gegevens verspreid over meerdere systemen. Wanneer organisaties allerlei rapporteringstools gebruiken, is het moeilijk voor CFO’s en hun teams om van het ene systeem over te schakelen naar het andere. Deze overvloed aan opties leidt tot fouten en tijdrovende administratieve processen. Zodra het bedrijf een nieuw systeem toevoegt om de tekortkomingen van de andere te ondervangen, moeten gebruikers het adoptieproces van voor af aan beginnen, waarbij oude fouten worden gecorrigeerd en de deur wordt opengezet voor nieuwe.

Meestal ontbreekt het CFO’s, die nieuwe systemen implementeren, ook aan uitvoeringsplannen om de voordelen van hun nieuwe producten ten volle te benutten. Veel CFO’s worstelen zich door onbekende programma’s heen door een gebrek aan training.

De voordelen van nauwkeurigere gegevens

Nauwkeurige gegevens helpen CFO’s bij het ontwikkelen van effectieve strategieën, wat leidt tot een grotere betrokkenheid van werknemers en een lager personeelsverloop. Betere strategieën leiden bovendien tot hogere winsten. Transactionele inefficiënties in processen daarentegen verminderen de drive van werknemers en kosten tijd van zowel financiële als HR-medewerkers.

Wanneer werknemers met minder fouten in contact komen, kunnen ze hun tijd doelmatiger besteden, waardoor er minder tijd gaat naar het beperken van verliezen én meer naar het verkrijgen van winst. Met andere woorden: door de systemen te verbeteren en de motivatie van de werknemers hoog te houden, kunnen bedrijven arbeidskosten besparen.

Hoe een efficiënter rapporteringssysteem implementeren

Betere rapportagesystemen resulteren in strategische beslissingen en sterkere bedrijven, maar efficiëntie ontwikkelt zich natuurlijk niet vanzelf. Door onderstaande 4 strategieën te volgen, kunnen CFO’s vertrouwen op effectievere systemen om de meest accurate gegevens te produceren:

1. Verhoog de samenwerking tussen CFO's en HR

Bedrijven met een sterke band tussen CFO’s en HR-managers kennen een snellere groei, hogere winsten en een hogere productiviteit van werknemers. Door bijvoorbeeld een gecentraliseerde database te gebruiken, kunnen CFO’s en HR-managers samenwerken om nauwkeurigere rapporten te genereren en winstlekken te identificeren.

2. Identificeer groeikansen

Personeelsgegevens van HR vertellen CFO’s waar ze zich op moeten richten. Waar zijn werknemers niet betrokken, wanneer zijn ze niet betrokken en hoe kunnen managers die gaten dichten? CFO’s kunnen deze vragen beantwoorden aan de hand van gebundelde HR- en financiële gegevens om sterkere werkomgevingen te creëren. Deze inzichten leiden dan weer tot bewijs over welke kandidaten beter presteren, waardoor recruiters gerichter kunnen werven en tegelijk de betrokkenheid en het behoud van werknemers kunnen vergroten.

3. Creëer selfservice opties

Door systemen met selfservice technologie te implementeren, kunnen CFO’s de delegatie van leidinggevende naar manager en van manager naar medewerker stroomlijnen. Hierdoor kunnen ze zich concentreren op taken op hoger niveau en meer tijd besteden aan het evalueren van gegevens en het bedenken van strategieën.

4. Automatiseer workflows

CFO’s die hun systemen gebruiken om basistaken te automatiseren, zijn verlost van onnodige handmatige processen. Geautomatiseerde processen verminderen ook de inefficiëntie van transacties, elimineren dubbel werk en verminderen het aantal rapportagefouten. Hoe meer geautomatiseerde workflows CFO’s in hun rapportagesystemen kunnen inbouwen, hoe kleiner het risico op fouten. Bovendien zijn geautomatiseerde processen eenvoudiger organisch aan te passen naarmate een bedrijf groeit.

Hoe efficiënter en nauwkeuriger het rapportagesysteem van een bedrijf is, hoe meer strategische beslissingen de CFO kan nemen. Wij en onze collega’s bij Numlix raden jou en je team dan ook zeker aan deze stappen te volgen, zodat je bestaande en nieuwe tools beter kan benutten en kansen kan creëren voor de bloei van je bedrijf.

Heb je nog vragen, wil je graag meer weten over financiële rapportering of meteen je handen uit de mouwen steken tijdens een training? Neem dan contact op met onze collega Ine, haar contactgegevens kan je hieronder terugvinden.

Ine heeft een ruime ervaring in rekrutering en staffing van financiële en commerciële professionals en wordt door vele CFO's en CEO's erkend om haar transparante werking en open communicatie.

Leer mij kennen