Wat is Credit Management?

Nieuws

Credit Mangement, what’s in a name?

Credit Management is een essentieel stuk van een finance afdeling. Het zorgt voornamelijk voor het beperken van de DSO (Days Sales Outstanding), wat enorm belangrijk is voor onder andere de cashflow binnen een bedrijf. Een efficiënt maar vooral standvastig beheer hierin, maakt het mogelijk dat facturen (meestal) snel kunnen geïnd worden wanneer ze hun vervaldatum overschrijden. Of nog beter, klanten de vervaldatum op de factuur respecteren.

Credit Management

Wanneer?

De meeste mensen denken dat een Colletion proces start nadat de betaaltermijn op een factuur is overschreden. Niets is echter minder waar.

Door duidelijke afspraken te maken met je klanten kan je al heel wat extra werk vermijden. Onder meer concreet zijn over betaaltermijnen en nalatigheidsintresten aan te rekenen wanneer een factuur te laat betaald wordt, kunnen je al een heel eind verder helpen.

Daarnaast is de sales afdeling ook zeer belangrijk. Vaak heeft sales persoonlijkere relatie met de klant, en is het voor hen eenvoudiger om in contact te komen met de decision makers van een bedrijf. Ideaal is dus een nauwe samenwerking tussen sales en credit om problemen te vermijden, nog voor ze ontstaan.

Wie?

Credit Management zal altijd onder de finance afdeling vallen. Of credit een aparte afdeling is, hangt uiteraard af van een aantal factoren zoals de grootte van een bedrijf, de sector en het betaalgedrag van de klanten.

De meest gangbare indeling is dat een Credit Manager een team aanstuurt, en hij op zijn beurt dan weer rapporteert aan de CFO van het bedrijf.

Onder de Credit Manager zitten meestal Credit Controllers, zij die effectief via telefoons en schriftelijke communicatie rechtstreeks de debiteuren adresseren, en één of meerdere Credit Analisten. Deze laatste, zullen op basis van een aantal factoren (zoals jaarrekeningen, betaalervaringen, etc.) een inschatting moeten maken over hoe kredietwaardig een klant is.

Hoe?

Het is belangrijk dat er een gestructureerd proces is. Meestal bestaat deze uit een opvolging vooraleer de vervaldatum wordt overschreden (zie hierboven) en een mix van duidelijke, goed getimede acties na vervaldatum. Deze acties na vervaldatum kunnen we opsplitsen in 2 categorieën:

Telefoongesprekken

Na het overschrijden van de vervaldag zal er meestal een eerste telefoontje vanuit de credit afdeling volgen waarin geïnformeerd wordt waarom de factuur niet betaald is. Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er iets mis is. Dit kan gaan van een foute levering tot een betwisting van de factuur. Tip: Informeer dus ook altijd eens intern om frustratie bij de klant te vermijden.

Indien hier niets uitkomt zal de rappelprocedure worden ingezet met de nodige telefonische opvolging tussendoor. De frequentie en tijdstippen hiervan hangen af van de bedrijfscultuur.

Rappels

In de meeste bedrijven zullen er een 3-tal brieven in de procedure zitten:

  • Eerste, vriendelijk aanmaning (“Beste klant uw factuur is vervallen. Graag betalen.”)
  • Tweede, iets strengere aanmaning (“Ondanks eerdere aanmaningen mochten wij nog steeds geen betaling ontvangen.”)
  • Derde, laatste aanmaning (“Indien geen betaling van u binnen de x dagen zien wij ons genoodzaakt verdere stappen te ondernemen.”)

Wat is het nut?

Het nut en effect van de een gestructureerd collection proces wordt vaak onderschat. Hoewel het een extra kost is voor een bedrijf, betaalt het zich dubbel en dik terug indien correct uitgevoerd. De kunst is een goed evenwicht te vinden tussen duidelijke financiële afspraken en de commerciële relatie met de klant.

Nog enkele Tips en Tricks

  • Stel open vragen zoals: ‘Hoe komt het dat uw factuur niet betaald is?’ en vermijd vragen als: ‘Weet u dat uw factuur nog openstaat?’.  Het is namelijk veel makkelijker voor debiteuren om gesloten vragen te beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’, waardoor er geen concrete conclusies kunnen getrokken worden.
  • Probeer direct bij de juiste afdeling of persoon terecht te komen om te vermijden dat je het verhaal meerdere keren moet toelichten. Met andere woorden: Laat je niet afschepen en vraag door.
  • Vraag steeds de naam en functie van je gesprekspartner om een gevoel van vertrouwen te creëren.
  • Herhaal de gemaakte afspraken aan het einde van het gesprek en geef aan dat je op de betaling rekent.

Wil je nog meer weten over Credit Management? Dan staat onze collega Ine steeds open om al jouw vragen te beantwoorden! Benieuwd of Credit Management iets voor jou is? Neem dan gerust contact met ons op via +32 3 361 69 70 of info@ufinity.be.

Ine heeft een ruime ervaring in rekrutering en staffing van financiële en commerciële professionals en wordt door vele CFO's en CEO's erkend om haar transparante werking en open communicatie.

Leer mij kennen