Webinar policy

Je gegevens

De gegevens waarmee je ingeschreven bent, worden enkel gecommuniceerd aan het bedrijf waarmee we de webinar organiseren. Andere bedrijven en personen krijgen hier geen inzage in.

Opname webinar

De webinar wordt automatisch opgenomen. De opnames kunnen hergebruikt worden online op onze website en/of de website van onze partner. Je hebt zelf de keuze om je camera aan of uit te zetten om al dan niet in beeld te komen tijdens de opname.

Toegang webinar

Ufinity kan je de toegang tot de webinar ontzeggen indien je een concurrent bent voor hun of voor het partnerbedrijf waarmee de webinar georganiseerd wordt. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via mail.