Externe Auditor

Ontdek hieronder wat een externe auditor doet, wat zijn of haar profiel is en wat hij of zij gemiddeld verdient.

Taken:

Als externe auditor voer je een onafhankelijke controle uit op de boekhouding. Je rapporteert telkens aan de audit manager.

  • Je controleert de jaarrekening en de financiële verslaggeving.
  • Je bent betrokken bij andere projecten zoals fusies, splitsingen, inbreng in natura, due diligence,…
  • Je bespreekt je bevindingen en geeft advies.

Profiel:

  • Master handelswetenschappen, economie (TEW) of finance.
  • Je hebt een groot analyse- en synthesevermogen.
  • Je bent kritisch, communicatief en werkt resultaat- en oplossingsgericht.
  • Je beheerst de Nederlands, Franse en Engelse taal goed.
  • Volgens insights discovery heb je een overwegend blauw profiel.

Loon:

€ 2220 en € 7220 bruto naargelang ervaring, leeftijd, extralegale voordelen eigen aan de werkgever en sector.

Soortgelijke functie:

Revisor

Gerelateerde jobs