Interne Auditor

Ontdek hieronder wat een interne auditor doet, wat zijn of haar profiel is en wat hij of zij gemiddeld verdient.

Taken:

Als interne auditor analyseer je vanuit een onafhankelijke positie de verschillende processen binnen een bedrijf. Je rapporteert rechtstreeks aan de audit manager.

  • Je evalueert de naleving van richtlijnen en reglementeringen.
  • Je bekijkt de werking, doeltreffendheid en efficiëntie van de wijze waarop de processen georganiseerd zijn.
  • Je beoordeelt de risico’s en de kwaliteit van de informatieverwerking.
  • Je stelt rapporten op met praktische aanbevelingen en adviezen die bijdragen tot de verbetering van de bedrijfsprocessen.
  • Je volgt de implementatie van de voorgestelde verbeteracties op.

Profiel:

  • Master handelswetenschappen, economie (TEW) of finance.
  • Je hebt een groot analyse- en synthesevermogen.
  • Je bent kritisch, communicatief en werkt resultaat- en oplossingsgericht.
  • Je beheerst de Nederlands, Franse en Engelse taal goed.
  • Volgens insights discovery heb je een overwegend blauw profiel.

Loon:

€ 2220 en € 7220 bruto naargelang ervaring, leeftijd, extralegale voordelen eigen aan de werkgever en sector.

Gerelateerde jobs