Schaarste aan jonge boekhouders met digitale skills (FDMagazine)

Nieuws
jonge boekhouders

In de novembereditie van FD Magazine botsten we op dit artikel over de schaarste aan jonge boekhouders. “Te weinig Vlaamse jongeren ambiëren een carrière als boekhouder-fiscalist. Uit een rondvraag bij hogescholen door Wolters Kluwer blijkt dat het afgelopen academiejaar slechts 725 Nederlandstalige bachelors in accountancy-fiscaliteit afstudeerden. Nochtans is de vraag naar jong boekhoudtalent enorm groot.” 

De studiekeuze

“Acht op de tien vacatures voor basisprofielen bij boekhoudkantoren raken moeilijk of zelfs helemaal niet ingevuld”, aldus R. De Goedt (Wolters Kluwer). “De onjuiste stelling dat deze jobs door de digitalisering van de sector zouden verdwijnen, lijkt invloed te hebben op de studiekeuze van sommige jongeren.”

Vrees voor job door digitalisering

“Jarenlang regende het voorspellingen dat digitalisering en automatisering bepaalde jobs overbodig zouden maken. Een van de meest genoemde beroepen is dat van boekhouder.”

“Niets is minder waar”, zegt R. De Goedt. “De taks- en accountancysector zijn in volle transformatie. Professionals zullen het beroep anders moeten leren invullen, omdat technologie sommige zaken nu eenmaal vereenvoudigt en versnelt. Met die versnelde output aan de slag gaan, is en wordt meer dan ooit de taak van de accountants. Zij zullen in de toekomst het vaakst nodig zijn in die proactieve, adviserende rol.”

Jonge boekhouders zeer gegeerd

“Vacatures voor zogenoemde generalisten en dossierbeheerders raken slechts in één op vijf gevallen binnen een normale tijdspanne ingevuld. Voor zo’n 60% van die vacatures is het vaak een maandelange moeizame zoektocht, 20% raakt voor deze profielen nooit ingevuld.” (©Wolters Kluwer)

“Door het grote aantal vacatures zijn jongeren die een boekhouddiploma combineren met de recentste digitale skills enorm gegeerd bij rekruteerders. In die richting studeerden het afgelopen academiejaar slechts 725 jongeren af, waarvan 90 tot 95% binnen enkele maanden een job heeft.”

Nieuw jobbeeld

“De sector moet het beeld van een job als boekhouder dringend bijstellen bij het grote publiek. De toekomst van de taks- en accountancywereld ligt niet bij de klassieke cijferinputters van weleer, jobs die misschien minder tot de verbeelding van jongeren spraken.” (R. De Goedt)

“Elke jongere die goed is met cijfers, graag met mensen omgaat en digitaal mee is, beschikt over de nodige capaciteiten om een succesvolle carrière uit te bouwen als accountant. In de toekomst wordt hij of zij de centrale figuur tussen onderneming, banken en overheden, iemand die met behulp van technologie op maat van de klant gerichte adviezen en begeleiding geeft. Pas als we als sector die invulling van onze jobs meer naar buiten brengen, zullen jongeren zo’n carrière ambiëren.”

Ben jij zo’n jongere die goed is met cijfers, graag met mensen omgaat en digitaal mee is? Wie weet is ons ufinitYoungsters-traineeship dan wel iets voor jou. Contacteer me gerust voor meer info!