Vier oplossingen voor een efficiënte rapportering als CFO

Nieuws

Van accountants, tot controllers, tot ook de CFO’s… Met Ufinity komen we reeds negen jaar in contact met deze finance professionals. Het is de laatste groep die ons inspiratie bood voor deze blogpost. De rol van de CFO is cruciaal in een bedrijf als het gaat over beslissingen op strategisch niveau en het blootleggen van groeimogelijkheden. Maar om die beslissingen te kunnen maken, moet de CFO ook beschikken over voldoende, gecentraliseerde en overzichtelijke data. En daar knelt vaak het schoentje…

Wil de CFO zo efficiënt mogelijk kunnen werken, dan heeft hij in eerste instantie nood aan gecentraliseerde data. Waar het nu bij vele middelgrote en grote bedrijven misloopt, is bij het verzamelen van die data. Omdat die vaak verspreid zit over verschillende systemen en databases waartoe de CFO ook niet altijd (alle) toegang(srechten) heeft. Dit maakt het vrij moeilijk om tijdig de juiste conclusies trekken en de juiste voorstellen doen.

1. Workflows automatiseren

Automatisatie van workflows lijkt een voor de hand liggende stap, maar blijkt dat lang niet altijd te zijn. Nog al te vaak blijven manuele processen een plaag, waardoor er nog al te vaak inefficiënties bestaan bij de overdracht van data van de ene omgeving naar de andere. Zo gebeurt er dubbel werk en sluipen er systematisch fouten in de rapportering.

2. Self-service opties creëeren

Door “self-service”-opties te creëeren, kan de CFO op bepaalde niveaus zijn delegerende functie meer vorm geven en stroomlijnen. Dat kan van leidinggevend niveau naar managementniveau en van managementniveau naar werknemersniveau. Zo kan de CFO zich focussen op de meer high-level taken, zoals data-analyse en strategische planning, waar hij verantwoordelijk voor is, in plaats van de meer (administratieve) day-to-day taken.

3. Groeimogelijkheden identificeren

De werknemersinformatie waar in eerste instantie alleen HR toegang toe heeft, heeft de CFO nodig om te kunnen inschatten waar de focus als eerste naartoe moet. Voornamelijk op vlak van personeelsverloop kan dit interessant zijn. Zo kan de CFO sneller inspelen op (de oorzaken van) gedemotiveerde werknemers. Welke werknemers presteren beter, hoe kunnen we hun betrokkenheid verhogen en hoe doen we bijgevolg het personeelsverloop dalen?

4. Ufinity bellen 😉

Uiteraard is dit alles gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom vinden we het met Ufinity onze taak om bedrijven een spiegel voor te houden op vlak van processen en huidige systemen. Met Ufinity nemen we een unieke positie in op het gebied van financiële systemen. Onze functionele consultants mét financiële achtergrond hebben ook een IT-technische bagage en zorgen ervoor dat de optelsom van finance, IT en business altijd uitkomt.

CFO

Ine heeft een ruime ervaring in rekrutering en staffing van financiële en commerciële professionals en wordt door vele CFO's en CEO's erkend om haar transparante werking en open communicatie.

Leer mij kennen